Cung cấp các loại đồng hồ đo nước – áp suất – nhiệt độ chính hãng, kiểm định theo yêu cầu, đầy đủ CO, CQ.