Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hưng Phát đã luôn nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet, đăng ký của người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng…Việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính sách bảo mật về quyền riêng tư” cam kết sẽ quản lý các trang web của Tuấn Hưng Phát nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép.

Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty Tuấn Hưng Phát và có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như: Họ và tên, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ thực tế khác, số điện thoại, địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi tuân theo các quy tắc cơ bản sau:

 1. Thông tin được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyên.
 2. Chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin. 
 3. Trong một số trường hợp quý khách không muốn cung cấp thông tin cá nhân sẽ không thể truy cập một số dịch vụ mà trang web Tuấn Hưng Phát cung cấp.
 4. Thời gian sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nằm trong giới hạn thích hợp.
 5. Mục đích và phương pháp thu thập thông tin sẽ được công bố rõ ràng với khách hàng.
 • Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn mong muốn.
 • Cải tiến dịch vụ cho bạn.
 • Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Tuấn Hưng Phát cam kết sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

 1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 2. Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của Tuấn Hưng Phát, là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
 3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 4. Luật yêu cầu tiết lộ.
 5. Không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của công ty.
 6. Không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được cung cấp cho công ty trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin như thông báo về việc bạn đạt giải.
 7. Khi bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà đơn vị sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với Tuấn Hưng Phát qua kênh hỏi đáp thông qua quy trình đã định sẵn của công ty. Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên trang web của Tuấn Hưng Phát duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. 

Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách bảo mật về quyền riêng tư” này.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc qua chi tiết liên hệ mà công ty chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn không biết nên liên hệ với ai hoặc nếu bạn muốn hỏi về thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, vui lòng sử dụng biểu mẫu câu hỏi.

Tuấn Hưng Phát luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Công ty khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web https://tuanhungphat.vn/ của công ty chúng tôi.